bet9九州登录网站-ju111十年信誉官网

咨询热线:15230803188

 黄色石子以太行山天然优质黄色花岗岩、大理石为原料,主要品种是本系列有中黄石子,米黄石子,地板黄石子,虎

皮黄石子,乳黄彩砂 菊花黄彩砂 金黄彩砂 杏黄彩砂 杏黄彩砂等。石子型号1-3mm2-4mm3-6mm6-9mm9-12mm

马上咨询

 

 黄色石子以太行山天然优质黄色花岗岩、大理石为原料,主要品种是本系列有中黄石子,米黄石子,地板黄石子,虎

皮黄石子,乳黄彩砂 菊花黄彩砂 金黄彩砂 杏黄彩砂 杏黄彩砂等。石子型号1-3mm2-4mm3-6mm6-9mm9-12mm

 bet9九州登录网站|ju111十年信誉官网

XML 地图 | Sitemap 地图